Meta Therkelsen Bruun
1906-1990Meta Therkelsen Bruun havde en såkaldt modernistisk streg og pensel, og man stillede store forventninger til hende. Hun debuterede i 1929 med at udstille på Charlottenborg. Hendes malerier gik for at være kraftigt komponerede, men samtidig var de fulde af energi og stor dristighed.


"Elsebeth"I 1920 opdagede maleren Holger Skjelborg (1881-1933) den kun 14-årige Meta's medfødte tegnetalent og opmuntrede hendes forældre til at give hende en elementær uddannelse i maleteknik.


Skitse til udstillings-katalog fra 1937


Efter sin realeksamen i 1921 fra Horsens Statsskole, fulgte hun et års tegneundervisning på Teknisk Skole i Horsens. Hun havde her den dygtige lærer Kjeldsen, der havde Akademiets Guldmedalje.

Efterfølgende ville hun gerne fortsætte den elementære kunstneruddannelse i København, hvilket der en overgang var en vis modstand mod i familien. Men i 1923 kunne hun endelig sætte kurs mod hovedstaden.

Her fik Meta forberedende undervisning på det nystartede Privatakademi, hvor hun var den allerførste elev. Lærerne var Elof Risebye (senere professor ved Kunstakademiet) samt arkitekt Gjerløv Knudsen (født i Horsens).

Fra 1924 og frem til 1926 gennemførte hun 5 semestre på Kunstakademiet hos professorerne Sigurd Wandel og Axel Jørgensen, samt fresko hos Elof Risebye.
Billedet til venstre er taget ved Julefesten på Kunst-akademiet i 1926 (Sigurd Wandels skole). Bagest: Thorvald Hagedorn-Olsen og Karen Agnete Enevoldsen. Stående: Birgitta Johannesen og Lauritz Hartz og derefter Woldbjerg, Henrik Madsen, Tut Fogh, Eugen Hirsborg og Svend O. Thomsen. Siddende: Meta Bruun Therkelsen** (tænder vistnok en cerut), Niels Grønbech og Povl Christensen.

** Meta's fødenavn var Metha Bruun Therkelsen, men da hun i 1928 blev gift med sin fætter Arne Bruun, blev hendes endelige navn Metha Therkelsen Bruun. Fremover signerede hun derfor sine billeder med MThB.

Vedrørende hendes fornavn hersker der lidt usikkerhed. På hendes dåbsattest står der ganske vist Metha, men ellers yndede hun at underskrive sig Meta uden 'h'. I sine mange udstillings-kataloger bruger hun versionen uden 'h'.

Meta Th. Bruun debuterede, som allerede nævnt, på Charlottenborg i 1929, med maleriet 'Landskab Med Kalve'. I årene 1930, 1931 og 1932 udstillede hun også på 'Den Frie Udstilling'.


'Staudebed i min have'


I 1928 blev hun gift med fætteren Arne Bruun og de blev efterfølgende bestyrerpar i Vrønding Brugsforening. De fik børnene Anders Christian (1929) og Elsebeth (1930).

Elsebeth blev senere gift med lærer Egon Kjeldsen i Horsens og de fik tre børn. Hendes broder Anders Christian Bruun bor i København og har to børn.

Bestyrerparret i brugsforeningen fik også besøg af den senere velkendte musiker, dykker og forfatter Åge Skjelborg, der i dag er bosiddende i Norge. Første gang Åge som barn kom udenfor hjemmets skærmende horisonter, var netop på et besøg hos bestyrerparret, hvor Meta inviterede på dejlig chokolade. Åge Skjelborg var selv ud af en kendt malerslægt. Det var dog først, da han som dykker opdagede vikingeskibene på bunden af Roskilde Fjord, at han blev rigtig kendt. Som forfatter skrev han senere "Vand under neglene" samt "Flugten med kongens juveler". Det var også i sine unge år, at han lærte den kendte politimand, maler og kriminalforfatter Torben Nielsen at kende. Han kom i Åges barndomshjem hvor han, som Åge selv udtrykte det, fik noget ordentlig at spise. Torben Nielsen har blandt andet skrevet "Nitten røde roser", som senere blev filmatiseret.


Meta ved staffeliet i 1930


Af andre udstillinger som hun deltog i var 'Kunstnernes Efterårsudstilling', 'Forårsudstillingen' på Charlottenborg samt Århus-udstillingen - flere gange.


Læg mærke til, at baggrunden i ovenstående foto er den
samme som i maleriet. Dog er vinklen knap den samme.


Af separatudstillinger var der flere i Horsens, bl.a. på det legendariske Jørgensens Hotel i 1935 og på Horsens Bibliotek så sent som i 1977 (denne blev hendes sidste, da hun ikke længere var helt rask). Endvidere udstillede hun hos Bingers Kunsthandel i København (der dengang lå i Palægade) samt i Århus og Ålborg. I Herning udstillede hun sammen med Horsens-maleren Kaj E. Christiansen.

Hun var medlem af kunstnersammenslutningen "Jyderne". Udenfor kunstnersammenhæng var hun i 1946 medstifter af Soroptimist International - Horsensafdelingen. Her var skoleinspektør Ellen Nicolajsen suppleant til bestyrelsen.

Store freskoarbejder til skole og hvilehjem blev det også til. Endvidere lavede hun mange værker til forskellige privatsam-linger. Hun deltog i vandreudstillinger på skoler, samt malede flere officielle portrætbestillinger.

Dels for legater og dels for egen regning var hun på studieture til Italien, Frankrig (Paris), Holland, Spanien og Grækenland.

Hendes arbejder bestod både af oliebilleder, akvareller og tegninger. Meta Th. Bruun forsøgte sig også med billedskærer-arbejder. Hun udførte blandt andet et mindre træskærerarbejde til Tamdrup Kirke. I 1960 lavede hun en udstilling specielt med disse ting.


'Havremark, Molgjervej'


Et af Meta Th. Bruuns godt og vel 300 malerier forestiller Molgjervej, set mod syd fra krydset Vrønding-Klovborg. Til højre i maleriet skimter man tækkemandens hus, tilhørende Karsten og Amalie Henriksen. Billedet tilhører den slags malerier, som vinder for hver gang, man betragter det. Når sollys falder ind på det fra en ganske bestemt vinkel, lyser det forunderligt op. Billedet malede Meta Therkelsen Bruun i 1934 (oplysninger fra Åge Skjelborg).


'Høstlandskab'


'Kalve i Oktober' Charlottenborgs Forårsudstilling 1940


'Mod Høst'


'Gade i Rom'


'Spejling'


Meta Therkelsen Bruun er omtalt i følgende bøger:
'Lauritz Hartz' af Kjeld Heltoft (1992)
'Håndbog over kendte danske malere' af Suen Suenson (1953)
'Håndbogen Danske Malere' af Suen Suenson (1944)


Finn Helmuth Pedersen

eXTReMe Tracker