Hjem til menuen...   Side 25 (28)Læg lige mærke til farven. Isen er blågrøn. Det er kendetegnende, at jo mindre luft der er i isen, jo mere farve får den. Derfor er is med denne farve meget gammel indlandsis. Det er i årtusinder blevet trykket mere og mere sammen.
Vi nærmer os en anden isklods.


Her er farven meget kraftig.


Foruden de store, ligger der i hundredevis af små isstykker i vandet. Dem gælder det om at styre uden om, samtidig med at der skal sejles en del langsommere.

Tilbage Frem